Danh mục: Nghiên cứu quy trình sản xuất thuốc Ampelop từ chè dây để điều trị loét dạ dày- hành tá tràng của GS-TS Phạm Thanh Kỳ